Logo Groningen Werkt Slim

SNELLADEN

SNELLADEN OP BEDRIJFSPARKEERPLAATSEN DIE OPENBAAR TOEGANKELIJK ZIJN


De gemeente Groningen wil snelladen van elektrische personen- en bestelvoertuigen op zo veel mogelijk locaties voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers mogelijk maken. Het realiseren van nieuwe snellaadlocaties is echter een uitdaging vanwege de situatie rondom netcongestie en de schaarse ruimte. Daarom zoekt de gemeente naar bestaande parkeerlocaties en netaansluitingen. De resultaten van een onderzoek naar snellaadinfrastructuur en de aanpak als gevolg hiervan is vandaag gedeeld met de gemeenteraad.


Bedrijfsparkeerplaatsen
Eén van de meest kansrijke mogelijkheden is dat Groningse ondernemers snelladers plaatsen op hun eigen parkeerterreinen die openbaar toegankelijk zijn en daarbij gebruik maken van hun bestaande netaansluitingen. Op die manier wordt de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk benut. Dit is uiteraard extra interessant voor bedrijven die veel zonne-energie opwekken, maar niet alles zelf gebruiken. Binnen afzienbare tijd kunnen zij hun investering terugverdienen.


Groningen Werkt Slim
De gemeente Groningen zal de komende maanden via onder andere energieloket Groningen Werkt Slim (hierna GWS) actief bedrijven benaderen en informeren over het realiseren van snelladers. En GWS zorgt ervoor dat de informatie beschikbaar is via hun website, zodat ook gemeenten en bedrijven vanuit de rest van de provincie hier gebruik van kunnen maken.


Deze aanpak hanteert de gemeente voor minimaal een jaar. Na dit jaar zal geëvalueerd worden of deze aanpak voldoende nieuwe snellaadlocaties heeft opgeleverd.