Logo Groningen Werkt Slim

ALLE REGELINGEN EN SUBSIDIES OP EEN RIJ

Verduurzamen is een noodzakelijk streven. Maar het kost vaak tijd om hierin te verdiepen. Het kostenaspect kan ook ingewikkeld liggen. Daarom zetten we hier de meest voorkomende subsidies op een rij. Onze bron is de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van de overheid. Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen voor vragen of opmerkingen op maat. 

Regelingen en subsidies voor energie

Regelingen en subsidies voor energie

Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar u in aanmerking voor kunt komen wanneer u uw organisatie wilt verduurzamen. De belangrijkste zijn:


  • Energie-inversteringsaftrek (EIA); deze regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Voor de investering kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert u gemiddeld 11% voordeel op. Meer informatie vindt u hier.
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); middels deze subsidie kunt u uw gebouw verduurzamen met een warmtepomp en/of een zonneboiler. Voor bedrijven is de subsidie ook beschikbaar voor kleine windturbines en zonnepanelen. VvE’s kunnen ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Meer informatie vindt u hier.
  • Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++); deze subsidie is bedoeld voor CO2-reducerende maatregelen en voor de productie van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windturbines. Meer informatie vindt u hier.
  • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM); deze is bedoeld voor MKB-ondernemers die energie willen besparen of meer willen verduurzamen. Hiervoor dient uw onderneming wel onder de wettelijke energiebesparingsplicht van maximaal 25.000 m3 gas en 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Meer informatie vindt u hier.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil); dit is een investeringsaftrek voor het investeren in milieuvriendelijke technieken, zoals een groen dak, overstap van fossiele brandstoffen naar elektrisch en methoden voor afvalreductie. Meer informatie vindt u hier.

 

Wilt uw weten welke andere financierings- en subsidiemogelijkheden er zijn vanuit de overheid? Klik dan hier voor de website van het RVO.

Wilt u weten wat er is aan subsidie- en financieringsmogelijkheden, advies en regelingen en verplichtingen voor ondernemers m.b.t energiebesparing vanuit de gemeente Groningen, klik dan hier (website gemeente Groningen)

Regelingen en subsidies voor circulair ondernemen

Regelingen en subsidies voor circulair ondernemen

Ook wanneer u circulair wilt ondernemen zijn er regelingen voor u beschikbaar. Elke hiervan zijn:


  • Subsidie Circulaire ketenprojecten; wanneer u samenwerkt met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken, komt u in aanmerking voor een subsidie van 50% op de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Meer informatie vindt u hier.
  • DEI+: Circulaire economie; wanneer u een project gaat starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik, komt u in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie. Meer informatie vindt u hier.

Op de website van RVO vindt u veel informatie over deze circulair ondernemen.

Regelingen en subsidies voor duurzame mobiliteit

  • Van plan om een duurzame bedrijfsauto aan te schaffen? Klik dan hier voor informatie omtrent subsidie SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's)

Regelingen en subsidies voor klimaatadaptatie

  • De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor boeren om het oppervlaktewater te verbeteren en regenwater op landbouwgrond vast te houden. De subsidie is bedoeld voor boeren in het Groningse gebied van Waterschap Noorderzijlvest.