Logo Groningen Werkt Slim

ALLE REGELINGEN EN SUBSIDIES OP EEN RIJ

Verduurzamen is een noodzakelijk streven. Maar het kost vaak tijd om hierin te verdiepen. Het kostenaspect kan ook ingewikkeld liggen. Daarom zetten we hier de meest voorkomende subsidies op een rij. Onze bron is de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van de overheid. Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen voor vragen of opmerkingen op maat. 

Regelingen en subsidies voor energie

  • Wilt u weten wat er is aan subsidie- en financieringsmogelijkheden, advies en regelingen en verplichtingen voor ondernemers m.b.t energiebesparing vanuit de gemeente Groningen, klik dan hier (website gemeente Groningen)
  • Wilt u weten welke financierings- en subsidiemogelijkheden er zijn vanuit de overheid, klik dan hier (website RVO) 

Regelingen en subsidies voor circulair ondernemen

  • Op de website van RVO vindt u veel informatie over deze circulair ondernemen.

Regelingen en subsidies voor duurzame mobiliteit

  • Van plan om een duurzame bedrijfsauto aan te schaffen? Klik dan hier voor informatie omtrent subsidie SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's)

Regelingen en subsidies voor klimaatadaptatie

  • De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor boeren om het oppervlaktewater te verbeteren en regenwater op landbouwgrond vast te houden. De subsidie is bedoeld voor boeren in het Groningse gebied van Waterschap Noorderzijlvest.