Logo Groningen Werkt Slim

GRONINGEN STROOMT DOOR 

Groningen Stroomt Door (GSD) is een project om overbelasting van het elektriciteitsnet tegen te gaan. Dit samenwerkingsproject is gericht op de bedrijven in gemeente Groningen en is officieel van start gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 januari.


Aanleiding

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is veel in het nieuws. Nederland zit midden in de energietransitie. We produceren en gebruiken steeds meer duurzame energie. Fossiele brandstoffen maken plaats voor elektriciteit. De vraag naar ruimte op het stroomnet groeit daardoor explosief, waardoor het stroomnet op steeds meer plekken (tijdelijk) ‘vol’ raakt. Dit heet netcongestie. In Groningen start een pilot om netcongestie zoveel mogelijk te vermijden.


Van start met pilot

In Groningen Stroomt Door werken bedrijvenverenigingen, Enexis Netbeheer, EnTranCe – Centre of Expertise Energy en de gemeente Groningen samen aan slimme(re) benutting van het elektriciteitsnet. Groningen Stroomt Door begint met een pilot op Bedrijventerrein Westpoort. De pilot gaat om het in beeld brengen van piekmomenten in aanlevering en afname van stroom door bedrijven, net als de concrete toekomstplannen voor verduurzaming. Na de pilot in Westpoort gebeurt dit in de volgende fase ook bij bedrijven in de rest van de gemeente Groningen.

 

Piek in aanvoer en afname in beeld

Op bedrijventerrein Westpoort zitten veel bedrijven die relatief veel stroom gebruiken in hun productieproces. Dat maakt Westpoort interessant om met de pilot te starten. Door bij bedrijven de piekmomenten in levering en afname van stroom in beeld te brengen, is het mogelijk om vraag en aanbod af te stemmen. Zo kan de capaciteit van het net beter worden benut, door die piekmomenten te vermijden.

 

Verduurzaming en uitbreiding mogelijk maken

Enexis Netbeheer, EnTranCe – Centre of Expertise Energy en de gemeente Groningen zijn de initiatiefnemers van Groningen Stroomt Door. Bedrijven en bedrijvenverenigingen in de gemeente Groningen zijn de belangrijkste partners. Zij kunnen er samen voor zorgen dat ze door kunnen gaan met hun productieprocessen. Maar ook met de uitbreiding of verduurzaming daarvan, met het gebruik van elektrische auto’s of het installeren van zonnepanelen. Daarnaast blijft ook de vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk, omdat er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar is. Wanneer vraag en aanbod beter zijn verdeeld, kan een nieuw bedrijf met een passend energieprofiel op een bedrijventerrein juist een goede aanvulling zijn.

 

Achtergrond

Er is in het algemeen nog voldoende ruimte op het elektriciteitsnet. Maar die ruimte is er niet wanneer bedrijven tegelijkertijd veel stroom leveren (door bijvoorbeeld zonnepanelen) of afnemen (voor productieprocessen). Door samen helder te krijgen op welke momenten bedrijven veel stroom vragen of aanbieden en dit efficiënter in te richten, kunnen zij overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. Groningen Stroomt Door is met deze ‘energieplanologie’ een uniek project en eze werkwijze kan een voorbeeld voor heel Nederland worden.


Artikel: Groningen Stroomt Door van start op bedrijventerrein Westpoort


Het startsein voor Groningen Stroomt Door betekent dat het samenwerkingsproject van start gaat met een pilot op bedrijventerrein Westpoort. Met dit initiatief wordt in beeld gebracht wat en wanneer het (piek)verbruik van bedrijven is, net als hun concrete toekomstplannen voor verduurzaming. Bij een succesvol verloop van het project op bedrijventerrein Westpoort, kan deze werkwijze ook op andere terreinen in de gemeente Groningen starten.


Lees het gehele nieuwsbericht hier.